Engleski jezik i književnost

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Ivana Đurić-Paunović
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Nataša Milićević
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52

Vrh strane