Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Tamara Valčić-Bulić
Zamenik šefa: doc. dr Nataša Popović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: francuzi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 73

Vrh strane