Istorija

Stručni naziv: Diplomirani istoričar

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Kontakt informacije
Šef katedre: prof. dr Ivan Jordović
Zamenik šefa: doc. dr Boris Stojskovski
Sekretar katedre: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara katedre: M11
E-mail: istorija@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485-3860

Vrh strane