Pedagogija

Stručni naziv: Diplomirani pedagog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Jovana Milutinović
Zamenik šefa: prof. dr Jelena Đermanov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: pedagozi@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 419, 485 39 19

Vrh strane