Rumunski jezik i književnost

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta


Kontakt informacije
Šef Odseka: doc. dr Ivana Ivanić
Zamenik šefa: prof. dr Laura Spariosu
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: rumunski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3873, 485 3898

Vrh strane