Ruski jezik i književnost

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Marija Stefanović
Zamenik šefa: dr Nataša Ajdžanović
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
 E-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 67

Vrh strane