Srpska filologija: srpski jezik i književnost

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2015
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta


Kontakt informacije
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Zvekić-Dušanović
Zamenik šefa: prof. dr Isidora Bjelaković
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: lingvist@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 459 626, 485 3867

Vrh strane