Francuski jezik i književnost

STUDIJSKI PROGRAM: FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM I KULTUROM
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM I KULTUROM )

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: pismenog i usmenog.
Iz pismenog dela ispita kandidat može osvojiti najviše 25 bodova, a iz usmenog 35 bodova.

Pismeni deo polaže se u obliku testa.

Uspeh iz  pismenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoLjan –  0 bodova
dovoLjan – 7 bodova
dobar – 11 bodova
vrlo dobar – 19 bodova
odličan – 25 bodova

Usmeni deo predstavlja proveru sposobnosti izražavanja i komunikacije na francuskom jeziku.
Ispit čini gradivo po nastavnom planu i programu za gimnaziju opšteg smera.

Uspeh iz  usmenog  dela ispita ocenjuje se, odnosno boduje sa:
nedovoLjan – 0 bodova
dovoLjan – 9 bodova
dobar – 17 bodova
vrlo dobar – 27 bodova
odličan – 35 bodova

Gramatičke kategorije
◦ član (određeni, neodređeni, partitivni, sažeti)
◦ imenice (vrste, rod, broj)
◦ zamenice (lične, pokazne, prisvojne, neodređene, relativne)
◦ pridevi (opisni, pokazni, prisvojni, neodrđeni; poređenje prideva)
◦ prilozi (oblici, upotreba i poređenje)
◦ glagoli (oblici i upotreba)
◦ francuska rečenica (direktni/indirektni govor, slaganje vremena, osnovni tipovi kondicionalnih rečenica).

Jezička kompetencija
◦ razumevanje pročitanog teksta
◦ značenje reči u rečenici i širem kontekstu
◦ sposobnost samostalnog izražavanja.

Literatura
1. Udžbenici za srednju školu od I-IV razreda odobreni od Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.
2. V. Drašković, Gramatika francuskog jezika , Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
3. M. Papić, Gramatika francuskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
4. V. Drašković, Francusko-srpskohrvatski frazeološki rečnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
5. P. Polovina, R. Čulajević, Rečnik francuskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika, Novi Sad.
6. R. Čulajević, Srpsko-francuski rečnik, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.
7. S. Jovanović i saradnici, Savremeni francusko-srpskohrvatski rečnik sa gramatikom, Prosveta, Beograd.
8. S. Jovanović, Savremeni srpskohrvatsko-francuski rečnik, Prosveta, Beograd.

Dopunska literatura
1. Ph. Dominique, et al., Le Nouveau sans Frontieres, I, II, Cle International, 1998.
2. M. Grevisse, Precis de Grammaire Francaise, Ed. J. Duculot, S.A. - Gembloux.
3. P. Robert, Petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise, Dictionnaires Le Robert,
Paris, Montreal.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 

Vrh strane