Srpska književnost i jezik

STUDIJSKI PROGRAM: Jezik, književnost i kultura – JKK

Modul: SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK
Naziv diplome: DIPLOMIRANI FILOLOG (SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK)

Ispit se sastoji iz pismenog dela (obrada zadate teme prema priloženom programu ili iz teksta), i usmene provere znanja.

Uspeh iz pismenog dela ispita boduje se sa:
nedovoljan    0 bodova
dovoljan        6 bodova
dobar            13 bodova
vrlo dobar      19 bodova
odličan          25 bodova

 

Uspeh iz usmenog dela ispita boduje se:
nedovoljan    0 bodova
dovoljan        9 bodova
dobar            18 bodova
vrlo dobar      26 bodova
odličan          35 bodova

Usmeni deo sastoji se iz:
NARODNA KNJIŽEVNOST:
Sunce se devojkom ženiU Milice duge trepavice (Srpska devojka) –  jedno delo po izboru učenika
Smrt majke Jugovića, Dioba Jakšića, Uroš i Mrnjavčevići, Banović Strahinja, Kosovka devojka, Marko pije uz ramazan vino, Ropstvo Janković Stojana, Početak bune protiv dahija, Ženidba Milića barjaktara, Hasanaginica – jedno delo po izboru učenika
Aždaja i carev sin, Nemušti jezik, Devojka brža od konja, Zlatna jabuka i devet paunica, dela narodne književnosti o Svetom Savi –  jedno delo po izboru učenika
KNJIŽEVNOST STAROG VEKA:
Ep o Gilgamešu, Ilijada (odlomci) –  jedno delo po izboru učenika
Biblija - iz Starog zaveta: Legenda o potopu, iz Novog zaveta: Beseda na Gori i Stradanje i vaskrsenje Hristovo (iz JevanđeLja po Mateji ) –  jedno delo po izboru učenika
Sofokle: Antigona.
SREDNJOVEKOVNA KNJIŽEVNOST:
Sava Nemanjić: Žitije svetog Simeuna (odlomak o Nemanjinoj smrti), Teodosije: Žitije svetog Save (odlomci) –  jedno delo po izboru učenika
Jefimija: Pohvala knezu Lazaru, Despot Stefan Lazarević: Slovo Ljubve –  jedno delo po izboru učenika
HUMANIZAM I RENESANSA:
Dante Aligijeri Aliigijeri: Božanstvena komedija (Pakao), Frančesko Petrarka: Kanconijer, Migel de Servantes: Don Kihot –  jedno delo po izboru učenika
ViLjem Šekspir: Romeo i Julija i Hamlet, Marin Držić: Dundo Maroje –  jedno delo po izboru učenika
BAROK, KLASICIZAM I PROSVETITELJSTVO:
Žan Batist Poklen Molijer: Tvrdica, Jovan Sterija Popović: Tvrdica –  jedno delo po izboru učenika
Dositej Obradović: Pismo Haralampiju, Život i prikLjučenija (1. deo) –  jedno delo po izboru učenika
ROMANTIZAM:
Viktor Igo: Predgovor Kromvelu, Džordž Gordon Bajron: Putovanje Čajlda Harolda (odlomci), Edgar Alan Po: (izbor iz poezije ili proze) –  jedno delo po izboru učenika
Georg Fridrih Gete: Faust
Aleksandar Sergejević Puškin: Evgenije Onjegin
Vuk Stefanović Karadžić: Žitije hajduk-VeLjka Petrovića, Vuk – sakupLjač narodnih umotvorina, književni kritičar i polemičar, Srpski rječnik (izbor) –  jedno delo po izboru učenika
Petar Petrović Njegoš: Gorski vijenac, Ivan Mažuranić: Smrt Smail age Čengića –  jedno delo po izboru učenika
Branko Radičević: Đački rastanak, Kad mlidijah umreti –  jedno delo po izboru učenika; Đura Jakšić: Na Liparu, Otadžbina, Ponoć –  jedno delo po izboru učenika; Jovan Jovanović Zmaj: Đulići, Đulići uveoci, satirična pesma –  jedno delo po izboru učenika; Laza Kostić: Santa Maria della salute, Među javom i med snom i druge –  jedno delo po izboru učenika.
REALIZAM:
Onore De Balzak: Čiča Gorio
Lav Nikolajevič Tolstoj: Ana Karenjina, Rat i mir –  jedno delo po izboru učenika
Nikolaj VasiLjević GogoLj: RevizorŠinjel –  jedno delo po izboru učenika
Jakov Ignjatović: Večiti mladoženja, Stevan Sremac: Zona Zamfirova –  jedno delo po izboru učenika
Milovan Glišić: Glava šećera; Laza Lazarević: Prvi put sa ocem na jutrenje, Vetar –  jedno delo po izboru učenika; Radoje Domanović: Danga, Vođa –  jedno delo po izboru učenika; Simo MatavuLj: Povareta
Branislav Nušić: Narodni poslanik ili neko drugo delo po izboru učenika
 
Fjodor Mihajlovič Dostojevski: Braća Karamazovi, Zločin i kazna –  jedno delo po izboru učenika
MODERNA:
Šarl Bodler: Albatros, Veze, Artur Rembo: Ofelija, Stefan Malarme: Labud, Pol Verlen: Mesečina –  jedno delo po izboru učenika
Anton Pavlovič Čehov: Tuga, Ujka Vanja –  jedno delo po izboru učenika
Vojislav Ilić: Sivo sumorno nebo, U poznu jesen, Zapušteni istočnik –  jedno delo po izboru učenika; Aleksa Šantić: Pretprazničko veče, Veče na škoLju, Moja otadžbina –  jedno delo po izboru učenika; Jovan Dučić: Suncokreti, Jablanovi, Zalazak sunc –  jedno delo po izboru učenika ; Milan Rakić: Dolap, Jasika, Iskrena pesma –  jedno delo po izboru učenika; Vladislav Petković Dis: Možda spava, Tamnica, Nirvana –  jedno delo po izboru učenika;  Sima Pandurović: Svetkovina, Rodna gruda –  jedno delo po izboru učenika; Antun Gustav Matoš: Jesenje veče, Noturno –  jedno delo po izboru učenika
Borislav Stanković: Nečista krv, U noći, Koštana –  jedno delo po izboru učenika
Petar Kočić: Jazavac pred sudom, Mračajski proto –  jedno delo po izboru učenika
Franc Kafka: Proces
KNJIŽEVNOST IZMEĐU DVA RATA:
Vladimir Majakovski: Oblak u pantalonama, Frederiko Garsija Lorka: Romansa mesečarka, Rebindranat Tagora: Gradinar –  jedno delo po izboru učenika
Ernest Hemingvej: Starac i more
Milutin Bojić: Plava grobnica, Dušan VasiLjev: Čovek peva posle rata, Tin Ujević: Svakidašnja jadikovka, Momčilo Nastasijević: Tuga u kamenu –  jedno delo po izboru učenika
Miloš Crnjanski: Sumatra, Stražilovo, Seobe –  jedno delo po izboru učenika
Ivo Andrić: Put Alije Đerzeleza, Most na Žepi, Ex ponto –  jedno delo po izboru učenika
Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi
 VeLjko Petrović: pripovetka po izboru, Rastko Petrović: Ljudi govore, Isidora Sekulić: Gospa Nola –  jedno delo po izboru učenika

POSLERATNA KNJIŽEVNOST:
Alber Kami: Stranac
 Horhe Luis Borhes: Čekanje
Vasko Popa: Kora, Kalenić, Manasija –  jedno delo po izboru učenika; Stevan Raičković: Kamena uspavanka (izbor); Miodrag Pavlović: Rekvijem, Naučite pjesan–  jedno delo po izboru učenika
Ivo Andrić: Na Drini ćuprija, Prokleta avlija –  jedno delo po izboru učenika
Dobrica Ćosić: Koreni, Vreme smrti –  jedno delo po izboru učenika
Vladan Desnica: ProLjeća Ivana Galeba, Vilijam Fokner: Buka i bes –  jedno delo po izboru učenika
Meša Selimović: Derviš i smrt
Branko MiLjković: Vatra i ništa, Desanka Maksimović: Tražim pomilovanje, Oskar Davičo: Hana –  jedno delo po izboru učenika
Samjuel Beket: Čekajući Godoa
Danilo Kiš: Rani jadi, Enciklopedija mrtvih –  jedno delo po izboru učenika
Dušan Kovačević: Balkanski špijun
Milorad Pavić: Hazarski rečnik.
TEORIJA KNIŽEVNOSTI: Primenjena na izabrana dela i tumačena u njenim okvirima.
UMETNOST – pojam, vrste, osobenosti, odnosi među umetnostima. Književna umetnost (pojam, podele, osobenosti). Književni rodovi i vrste. Književno (umetničko) delo – pisac (umetnik). Primalac - (čitalac, slušalac, gledalac). Nauka o književnosti – pojmovi (književna kritika, teorija književnosti, istorija književnosti).
LIRIKA – pojam. Struktura lirske pesme, tema, motivi, kompozicija, ritmička organizacija, jezik i stil. Lirske vrste u usmenoj i pisanoj književnosti – osnovne odlike (mitološke, obredne, običajne, porodične, posleničke, Ljubavne, elegične, ditiramb, sonet, sonetni venac). Analiza lirske pesme.
PESNIČKI JEZIK – standardni jezik (odnos). Osnovne odlike pesničkog jezika. Epitet, personifikacija, poređenje, kontrast, antiteza, slovenačka antiteza, metafora, hiperbola, gradacija, simbol i alegorija; analiza moderne lirske pesme. Ritam glasova, slogova, reči, govornih celina, stihova, strofa, pauze, trohejski i jampski ritam. Stih – vrste. Slik ili rima – vrste.
EPIKA – pojam. Struktura epskog dela: tema, kompozicija, lik, jezik i stil. Epska poezija i proza u usmenoj i pisanoj književnosti – osnovne odlike (epska pesma, ep, mit, legenda, bajka, basna, zagonetka, pripovetka, roman). Analiza epskog dela.
LIRSKO-EPSKA poezija – pojam, osnovne odlike (balada, romansa, poema). Analiza lirsko-epske pesme.
DRAMA – pojam. Drama kao književni rod i drugi rodovi (lirika i epika). Drama i pozorište: drama kao književno i scensko delo. Struktura dramskog dela: dramska lica, didaskalije, monolog, dijalog. Kompozicija dramskog dela: dramska radnja, jedinstvo dramske radnje, dramski sukob, dramska napetost. Faze razvoja dramske radnje: ekspozicija, zaplet, kulminacija, peripetija, rasplet. Čin, slika, prizor (scena), i dramska situacija. Dramske (scenske) vrste. Analiza dramskog (scenskog) dela. Scenski jezik: vizuelni, i akustički scenski znakovi; publika (gledaoci, glumac, rediteLj, režija, lektor, scenograf i kostimograf).
BIOGRAFIJA, AUTOBIOGRAFIJA I PUTOPIS, KNJIŽEVNA KRITIKA, STUDIJA, ESEJ: Osnovna informacija o savremenim metodološkim pristupima književnosti (pozitivizam, ruski formalisti, fenomenološki pristup, nova kritika u Engleskoj i Americi, učenje o interpretaciji, psihoanalitička i arhetipska škola). Kritika, strukturalizam, teorija recepcije i sociologija književnosti.

Literatura
1. Dragiša Živković, Teorija književnosti (sva izdanja).
2. Izbor akreditovanih čitanki
3. Jovan Deretić, Kratka istorija književnosti (Beograd: BIGZ) i druge relevantne istorije književnosti.

Kandidati koji polože prijemni ispit imaju pravo da se, nakon završetka prvog upisnog roka, upišu na drugi akreditovani studijski program, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

 

Vrh strane