Centar za srpski kao strani - raspored dežurstava

Raspored dežurstava za izdavanje potvrda o znanju srpskog jezika - za državljane BiH, Crne Gore i Hrvatske:

KANCELARIJA 333 (3,5 sprat)
7. jul (utorak) - od 10.00 do 13.00
8. jul (sreda) - od 10.00 do 13.00
9. jul (četvrtak) - od 10.00 do 13.00
10. jul (petak) - od 10.00 do 13.00

Troškovi izdavanja potvrde iznose 2.500,00, uplaćuju se na podračun Centra:
iznos: 2.500,00
broj računa: 840-1712666-26
broj modela: 97 poziv na broj: 4119
svrha uplate: potvrda o poznavanju srpskog jezika
primalac: Centar za srpski jezik kao strani, Filozofski fakultet, Novi Sad

Ako je nekome potrebna provera znanja srpskog jezika (za strane državljane), molili bismo da se jave nekoliko dana ranije na adresu Centra za srpski kao strani (centar@ff.uns.ac.rs), kako bismo organizovali polaganje.

Troškovi polaganja ispita iznose 9.000,00 dinara, uplata se vrši na podračun Centra:
iznos: 9.000,00
broj računa: 840-1712666-26
broj modela: 97 poziv na broj: 4119
svrha uplate: polaganje ispita iz srpskog kao stranog
primalac: Centar za srpski jezik kao strani, Filozofski fakultet, Novi Sad

 

Vrh strane