Procedura sprovođenja konkursa

PROCEDURA SPROVOĐENJA KONKURSA, POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA I UPISA ŠK. 2020/21. GODINE

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Prvi upisni rok

 Prijava kandidata

24, 25. i 26. jun

 Prijemni ispiti

30. jun, 1. i 2. jul

 Preliminarna rang lista

3. jul

 Prigovor kandidata na preliminarnu rang listu

6. jul

 Konačna rang lista

7. jul

 Upis kandidata

Od 8. do 17. jula

 

PRIJAVA NA KONKURS

 • Kandidati dobijaju besplatno Konkursne listove za prijavu na Konkurs, deliće ih studenti volonteri u terminima predviđenim za prijavu na Konkurs.
 • Dokumentaciju za prijavu, kandidati će popunjavati na predviđenim mestima ispred zgrade Fakulteta. Prilikom popunjavanja dokumentacije kandidati će imati pomoć studenata volontera!
 • Prijava na Konkurs, odnosno predaja dokumentacije vršiće se na šalterima Studentske službe 24, 25. i 26. juna od 8 do 14 časova.
 • Kandidati moraju pre ulaska u zgradu i dolaska na šalter imati popunjen prijavni list (obe strane), i složenu dokumentaciju sledećim redosledom: original uplatnica za polaganje prijemnog ispita, fotokopije svedočanstava za 1, 2, 3. i 4. razred, fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi i očitanu ličnu kartu. Originale svedočanstava i diplome držati odvojeno i složeno istim redosledom kao što je složena i kopija dokumentacije.
 • Kada kandidat izvrši prijavu, napušta zgradu bez zadržavanja.
 • Nakon završene prijave na sajtu Fakulteta biće istakuti spiskovi prijavljenih kandidata. Kandidati mogu da provere tačnost unetih podataka i ukoliko primete grešku, treba da o tome obaveste Studentsku službu do polaganja prijemnog ispita.

PRIJEMNI ISPITI I REZULTATI

 • Prijemni ispiti će se održati prema istaknutom rasporedu.
 • Na prijemni ispit u zgradu ulaze samo kandidati, koji će na ulazu pokazati overen obrazac prijave koji su dobili od Studentske službe na dan prijave!
 • Nakon završenog prijemnog ispita, bez zadržavanja kandidat napušta zgradu.
 • Preliminarne rang liste biće istaknute na sajtu fakulteta i na oglasnoj tabli.
 • Prigovori kandidata, odnosno uvid u testove obavljaće se prema istaknutom rasporedu.
 • Konačne rang liste biće istaknute na sajtu fakulteta i na oglasnoj tabli.

UPIS

 • Dokumentaciju za upis: indeks i ŠV obrasce, kandidat kupuje na izmeštenom šalteru Skriptarnice (ulaz sa ulice).
 • Indeks se kupuje uz prethodno uplaćen iznos od 750 dinara na žiro račun fakulteta. Prilikom kupovine indeksa, potrebno je priložiti original uplatnicu.
 • Studenti se upisuju na šalterima Studentske službe.
 • Studenti pre dolaska na šalter moraju popuniti prvu stranu indeksa sa ličnim podacima i zalepiti fotografiju u indeks, popuniti oba ŠV obrasca i na jednom zalepiti sliku, doneti original diplomu o završenoj srednjoj školi, izvršiti uplatu za upis i ratu za samofinansirajuće studente  i doneti original uplatnice.
 • Dokumentaciju za upis kandidati popunjavaju na predviđenim mestima ispred zgrade fakulteta (oko popunjavanja dokumentacije kandidatima će pomoći studenti volonteri).
 • 8. jula Upis budžetskih studenata (od 8 do 14 časova)
 • 9. jula Upis budžetskih studenata (od 8 do 14 časova)
 • 9. jula Pomeranje liste - spuštanje crte za budžet
 • 10. i 13. jula Upis samofinansirajućih studenata (od 8 do 14 časova)
 • 13. jula Objavljivanje slobodnih mesta na samofinansiranju
 • 14. jula Prozivka samofinansirajućih studenata (prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Fakulteta)
 • Upis samofinansirajućih studenata sa prozivke 15. jula do 13 časova
 • 15. jula oglašavanje slobodnih mesta na budžetu i samofinansiranju za Opštu prozivku.
 • 16. jula Opšta prozivka (prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu Fakulteta)
 • 17. jula do 13 časova Upis kandidata sa Opšte prozivke

U zgradi Fakulteta je obavezno nošenje maski i rukavica!

Sve navedene procedure se moraju poštovati kako bismo što bezbednije i efikasnije sproveli Konkurs, uz poštovanje obaveznih mera zaštite i socijanog distanciranja koje su uvedene zbog pandemije virusa COVID-19!

 

Vrh strane