Prvi dan prijave kandidata

Studijski program

Prijavljeno

 Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

9

 Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

0

 Srpska književnost i jezik

11

 Komparativna književnost sa teorijom književnosti

8

 Engleski jezik i književnost

99

 Nemački jezik i književnost

27

 Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

4

 Ruski jezik i književnost

10

 Mađarski jezik i književnost

7

 Slovački jezik i književnost

0

 Rumunski jezik i književnost

0

 Rusinski jezik i književnost

0

 Istorija

19

 Pedagogija

40

 Psihologija

157

 Sociologija

16

 Filozofija

5

 Žurnalistika

23

 Socijalni rad

45

 Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

9

 Kulturologija

4

 Komunikologija i odnosi sa javnošću

12

       Ukupno

505

 
Vrh strane