SPUŠTANJE CRTE NA BUDŽETU

Engleski jezik i književnost
Filozofija
Nemački jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost
Istorija
Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Pedagogija
Psihologija
Žurnalistika
Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Rumunski jezik i književnost
Rusinski jezik i književnost
Ruski jezik i književnost
Slovački jezik i književnost
Sociologija
Srpska književnost i jezik
Srpska filologija: Srpski jezik i književnost
Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom
Socijalni rad
Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom
Kulturologija
Komunikologija i odnosi sa javnošću

Studijski programi na kojima je spuštena crta za budžet su programi na kojima se nisu upisali svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu budžeta, odnosno kandidati koji već studiraju u statusu budžetskog studenta na nekom drugom studijskom programu osnovnih akademskih studija.

Upis kandidata koji su spuštanjem crte ostvarili pravo upisa je 10. jula od 8:00 do 14:00 časova. Ukoliko se kandidati ne upišu u predviđenom terminu, gube pravo upisa u statusu budžetskog studenta.

 

Vrh strane