Цeнтaр зa усaвршaвaњe нaстaвникa и образовање током читавог живота

Програмско веће Центра за усавршавање наставника чине наставници: др Оливера Кнежевић Флорић, др Бранка Јакшић Провчи, др Јасмина Коџопељић, др Слађана Зуковић и др Биљана Шимуновић Бешлин.

Управница Центра је од 2013. проф. др Бранка Јакшић Провчи

Историјат Центра: Центар за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду настао је 2007. Тадашња управница била је др Љиљана Петровачки. Центар је организовао неколико семинара, претежно из српског језика и књижевности:

  1. Пројекат Центра за усавршавање наставника Филозофског факултета у Новом Саду: «Неговање српског језика и књижевности», Нови Сад, 2007.
  2. акредитовани семинар: Функционално повезивање наставе Српског језика и књижевности (Каталог програма стручних усавршавања запослених у образовању и васпитању www.zuov.gov.rs), 16. април 2010.
Врх стране