Јавне набавке мале вредности - 2018.

Јавна набавка мале вредности, набавка и испорука добара за потребе репрезентације (ситно послужење и безалкохолна пића), ЈН 43/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга претплате на стручне часописе, периодику и базу података за 2019. годину, ЈН 42/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга израде предмера и стручног надзора радова на санацији инсталација у згради Филозофског факултета, ЈН 41/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка
- Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности, услуга осигурања студената, ЈН 35/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга добровољног здравственог осигурања страних лектора, 34/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга одржавања хигијене у згради Филозофског факултета, ЈН 33/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности услуге осигурања уметничке збирке Филозофског факултета, ЈН 28/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Одлука о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга ресторанске исхране учесника Летње школе српског језика и културе Филозофског факултета, ЈН 27/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге физичко-техничког обезбеђења имовине, лица и пословања у објекту Филозофског факултета, ЈН 23/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга израде предмера и стручни надзор за радове на замени дотрајалих инсталација, ЈН 22/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- Одлука о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности услуге мобилне телефоније, ЈН 20/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- Питања и сугестије
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Питања и сугестије 2
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга чишћења подних облога, столица и фотеља, уклањање графита са фасаде зграде Филозофског факултета, ЈН 19/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Јавна набавка мале вредности, услуга ресторана, ЈН 18/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Јавна набавка добара мале вредности, одећа и обућа за потребе радника Техничке службе Филозофског факултета, ЈН 17/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Јавна набавка мале вредности, услуга здравствених прегледа и обуке за пружање прве помоћи, ЈН 12/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Јавна набавка мале вредности, услуга кетеринга за потребе Филозофског факултета, ЈН 11/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Јавна набавка мале вредности, услуга чишћења и одржавања подних облога, радних столица и фотеља, уклањање графита са фасаде зграде Филозофског факултета, ЈН 10/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања, сугестије, одговори
- Питања, сугестије, одговори II
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Јавна набавка мале вредности добара, набавка и сукцесивна испорука средстава за чишћење и инвентара за одржавање хигијене зграде Филозофског факултета, ЈН 9/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и сугестије
- Питања и сугестије II
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна Конкурсне документације
- Питања и сугестије III
- Питања и сугестије IV
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда II
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга добровољног здравственог осигурања страног држављана, предавача на Филозофском факултету, ЈН 7/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

 

Врх стране