Јавне набавке мале вредности - 2019.

Јавна набавка мале вредности, књиге за потребе научних пројеката, ЈН 50/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга претплате на стручне часописе, базу података и периодику за потребе Филозофског факултета, ЈН 46/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга осигурања студената, ЈН 43/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга одржавање хигијене у згради Филозофског факултета, ЈН 41/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга редовно одржавања и сервисирања техничких средстава у згради Филозофског факултета, ЈН 40/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, књиге за потребе научних пројеката, ЈН 39/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге, копирање и коричење за потребе Филозофског факултет, ЈН 38/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге, кантина за потребе Филозофског факултета, ЈН 37/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга брзе доставе пошиљки у Србији и иностранству, ЈН 35/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга прања подних облога, столица, фотеља и графита са фасаде зграде Филозофског факултета, ЈН 34/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге мале вредности, осигурање уметничке збирке Филозофског факултета, ЈН 33/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добара, набавка и испорука тоалет папира и папирних убруса (сукцесивна испорука),  ЈН 32/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга здравствених прегледа запослених, 31/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга ресторана уз могућност техничке подршке одржавања видео конференција и семинара, ЈН 30/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга ангажовања студентске задруге, ЈН 25/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, књиге за потребе Библиотеке Филозофског факултета, ЈН 24/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, набавка заштитне одеће и обуће, ЈН 23/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга кетеринга, ЈН 21/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, књиге за потребе научних пројеката, ЈН 19/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге мале вредности, ресторан са националном кухињом, ЈН 16/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара мале вредности, хемијска средства и инвентар за одржавање хигијене у згради Филозофског факултета, ЈН 14/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуга организовања екскурзије, ЈН 5/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

 

Врх стране