Јавне набавке мале вредности - 2020.

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора радова на санацији фасаде, ЈН 31/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга одржавања хигијене зграде Филозофског факултета, ЈН 30/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга мобилне телефоније, ЈН 28/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга прања подних облога, фотеља и фасаде зграде, ЈН 26/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности, књиге, ЈН 25/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, тоалетни папир и убруси, 24/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, 23/2020, кетеринг.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности 22/2020, одећа, обућа, заштитна средства.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга студентске (омладинске) задруге, ЈН 17/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка услуге мале вредности, израда предмера и стручни надзор за замену дотрајалих управљачких група са пратећим инсталацијама на путничко-теретним лифтовима у згради Филозофског факултета, ЈН 12/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности, услуга студентске задруге, ЈН 11/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања, одговори, сугестије
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори 2
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Обавештење о обустављању поступка

Јавна набавка мале вредности, набавка и испорука средстава за чишћење и инвентара за одржавање хигијене зграде Филозофскг факултета, ЈН 9/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга ресторана са националном кухињом, ЈН 8/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга студентске задруге, ЈН 5/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Врх стране