Јавне набавке мале вредности - 2020.

Јавна набавка услуге мале вредности, израда предмера и стручни надзор за замену дотрајалих управљачких група са пратећим инсталацијама на путничко-теретним лифтовима у згради Филозофског факултета, ЈН 12/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности, услуга студентске задруге, ЈН 11/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања, одговори, сугестије

Јавна набавка мале вредности, набавка и испорука средстава за чишћење и инвентара за одржавање хигијене зграде Филозофскг факултета, ЈН 9/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности, услуга ресторана са националном кухињом, ЈН 8/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности, услуга студентске задруге, ЈН 5/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Врх стране