Јавне набавке у отвореном поступку - 2018.

Отворени поступак јавне набавке канцеларијског и промотивног материјала, ЈН 40/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара, набавка и испорука радних и канцеларијских столица, ЈН 39/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге агенцијског посредовања при куповини авио карата и хотелског смештаја у земљи и иностранству, ЈН 38/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак услуге извршења хитних интервенција на одржавању зграде Филозофског факултета, ЈН 37/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Обавештење о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације зграде Филозофског факултета, 36/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Допуна конкурсне документације (шематски приказ зграде)
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара, тонери, ЈН 32/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и одговори
- Питања и одговори 2
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Измена и допуна конкурсне документације 3
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге штампања за потребе Филозофског факултета, ЈН 31/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке радова, поправка и уградња подних облога, ЈН 30/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о обустави поступка
- Одлука о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке услуге одношења, пресвлачења и доставе столица, фотеља и клупа у власништву Филозофског факултета, ЈН 29/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге израде предмера и стручни надзор за радове на санацији дотрајалих инсталација у згради Филозофског факултета, ЈН 26/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке добара, набавка, испорука и монтажа клима уређаја у згради Филозофског факултета, ЈН 25/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке услуге набавке и испоруке академске лиценце за коришћење Касперски антивирусне заштите, ЈН 24/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке радова, поправка и уградња подних облога, ЈН 21/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

◦ Отворени поступак јавне набавке услуге,  софтвери, ЈН 16/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Измена и допуна конкурсне документације
- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Измена и допуна конкурсне документације III
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке добара, књиге за потребе Библиотеке и научних пројеката, ЈН 15/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Питања и сугестије
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке добара, набавка и испорука аудиовизуелне опреме и материјала, ЈН 14/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке услуге израде пројекта енергетске санације граде Филозофског факултета, ЈН 13/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Питања и одговори 2
- Питања и сугестије 3
- Питања и сугестије 4
- Измена и допуна конкурсне документације
- Питања и сугестије 5
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Питања и сугестије 6
- Одлука о обустави поступка

◦ Отворени поступак јавне набавке добара, набавка, испорука и уградња венецијанера у згради Филозофског факултета, ЈН 8/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јабне набавке молерско-фарбарских и гипсарских радова у згради Филозофског факултета, ЈН 7/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке, ЈН 5/2018, услуга кантине за потребе Филозофског факултета.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке услуге коричења и преповеза књига, ЈН 4/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке добара, електрична енергија, ЈН 3/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Продужење рока за пријем понуда
- Конкурсна документација са продуженим роком за доставу понуда
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке добара, тонери за штампаче и фотокопир уређаје, ЈН 2/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна конкурсне документације III
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

◦ Отворени поступак јавне набавке добара, рачунари и рачунарска опрема, ЈН 1/2018.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Питања, одговори и сугестије
- Измена и допуна конкурсне документације III
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

 

Врх стране