Јавне набавке у отвореном поступку - 2019.

Отворени поступак јавне набавке услуге хитних интервенција на одржавању зграде Филозофског факултета, ЈН 52/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна Конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка у отвореном поступку, ЈН 51/2019, дезинфекција, дезинсекција, дератизација.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова на поправци и замени подних облога, ЈН 49/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге агенцијског посредовања при куповини авио карата и хотелског смештаја, ЈН 48/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара, репрезентација (ситно послужење) за потребе Филозофског факултета, ЈН 47/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке канцеларијског и промотивног материјала, ЈН 45/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
- Измена и допуна Конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге сервисирања машине за прање подова и усисивача, ЈН 44/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке услуге штампања, ЈН 42/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка у отвореном поступку, ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Факултета, ЈН 36/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова на проширењу рачунарске мреже у згради Филозофског факултета, ЈН 29/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова, поправка и уградња подних облога, ЈН 28/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке услуге коришћења више софтвера, ЈН 27/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Питања и одговори 2
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара, Microsoft лиценце, ЈН 26/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге одржавања апарата за гашење пожара и хидраната, ЈН 20/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Измена и допуна Конкурсне документације
- Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге одржавања и сервисирања техничких система у згради Филозофског факултета (три партије), ЈН 18/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке прозорских застора (венецијанери), ЈН 17/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова на поправци и замени подних облога у згради Филозофског факултета, ЈН 15/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке услуге редовног сервиса клима уређаја у згради Филозофског факултет, ЈН 13/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке радова, сукцесивно вршење молерско-фарбарских и гипсарских радова у згради Филозофског факултета, ЈН 12/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге периодичне контроле лифтова у згради Филозофског факултета, ЈН 11/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Измена и допуна конкусне документације
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге превоза са возачем, ЈН 10/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге, лиценца за трајно коришћење софтвера НВИВО 12 Плус, ЈН 9/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке електричне енергије (потпуно снабдевање), ЈН 8/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге, хитне интервенције на одржавању зграде Филозофског факултета, ЈН 7/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације 2
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда 2
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке и испоруке  аудио и визуелне опреме и резервних делова (сукцесивна набавка), ЈН 4/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о обустави поступка
- Одлука о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке добара, набавка и испорука тонера, ЈН 3/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за подношење пријава
- Измена и допуна конкурсне документације
- Измена и допуна конкурсне документације II
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке услуге, одржавање рачунара и рачунарске мреже, 2/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Отворени поступак јавне набавке добара, рачунари и рачунарска опрема, 1/2019.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измене и допуне конкурсне документације
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

 

Врх стране