Јавне набавке у отвореном поступку - 2020.

Отворени поступак јавне набавке услуге лиценце за коришћење више софтвера, ЈН 29/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна конкурсне документације

Отворени поступак јавне набавке добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, ЈН 27/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна Конкурсне документације
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна Kонкурсне документације 2

Отворени поступак молерско-фарбарских радова, ЈН 21/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави поступка

Отворени поступак јавне набавке услуге сервиса клима уређаја, 20/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке услуге сервиса фотокопир уређаја у згради Филозофског факутета, ЈН 19/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке услуге, Касперски антивирусни програм, 18/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe рaчунaрa и рaчунaрскe oпрeмe, 16/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Oтвoрeни пoступaк jaвнe нaбaвкe услугe oдржaвaњa рaчунaрa и рaчунaрскe мрeжe, 15/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке услуге одржавања лифтова и телефонских уређаја и инсталација, 14/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке клима уређаја, 13/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке добара, тонери за ласерске штампаче и фотокопир уређаје за потребе Филозофског факултета, ЈН 10/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке услуге, сервисирање машине за прање подова и усисивача, ЈН 7/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке услуге превоза са возачем, ЈН 6/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Измена и допуна Конкурсне документације
- Питања и одговори
- Измена и допуна Конкурсне документације 2
- Обавештење о продужењу рока за доставу понуда
- Измена и допуна конкурсне документације 3
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке добара, електрична енергија, ЈН 4/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке, стакларско-урамљивачке услуге за потребе Филозофског факултета, ЈН 3/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке услуге редовног сервиса и одржавања апарата за гашење пожара и хидраната, ЈН 2/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Питања и одговори
- Измена и допуна Конкурсне документације
- Одлука о додели уговора

Отворени поступак јавне набавке, школски, канцеларијски и библиотечки намештај за потребе Филозофског факултета, 1/2020.
- Позив за подношење понуде
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора

Врх стране