Преговарачки поступак - 2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, услуга одржавања информационог система, ЈН 52/2017.
- Мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, радови на санацији крова и фасаде зграде Филозофског факултета, 48/2017.
- Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
- Конкурсна документација
- Одлука о обустави преговарачког поступка
- Обавештење о обустави преговарачког поступка

ЈН 41/2017 - Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда, набавка књига за потребе Библиотеке и научних пројеката Филозофског факултета
- Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

Врх стране