Преговарачки поступак - 2019

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 22/2019, радови на поправци и уградњи подних облога у згради Филозофског факултета.
- Обавештење о покретању преговарачког поступка
- Конкурсна документација
- Обавештење о обустави поступка
- Одлука о обустави поступка

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ФИС и ФИМЕС, ЈН 6/2019.
- Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
- Правни основ примене преговарачког поступка
- Конкурсна документација
- Одлука о додели уговора
- Обавештење о закљученом уговору

 

Врх стране