Запослени

Редовни професор
•    проф. др Зоран Пауновић
•    проф. др Твртко Прћић
•    проф. др Владислава Гордић Петковић
•    проф. др Предраг Новаков
•    проф. др Зорица Ђерговић-Јоксимовић
•    проф. др Александра Изгарјан
•    проф. др Маја Марковић
•    проф. др Ивана Ђурић-Пауновић
•    проф. др Сабина Халупка-Решетар

Ванредни професор
•    проф. др Биљана Радић-Бојанић
•    проф. др Радмила Бодрич
•    проф. др Соња Филиповић-Ковачевић
•    проф. др Наташа Миливојевић
•    проф. др Нина Муждека
•    проф. др Мирна Радин Сабадош
•    проф. др Аријана Лубурић-Цвијановић
•    проф. др Борислава Ераковић
•    проф. др Диана Продановић-Станкић
•    проф. др Данијела Прошић-Сантовац
•    проф. др Олга Панић Кавгић
•    проф. др Бојана Вујин
•    проф. др Ана Халас Поповић
•    проф. др Александар Кавгић

Доцент
•    доц. др Јагода Топалов
•    доц. др Викторија Кромбхолц
•    доц. др Гордана Лалић-Крстин
•    доц. др Наташа Милићевић
•    доц. др Татјана Милићев

Асистент
•    ас. Предраг Ковачевић
•    ас. Слађана Стаменковић

Виши наставник вештина
•    мр Randall Major

Виши лектор
•    Бојана Јаковљевић

Лектор
•    Маја Бјелица Андонов
•    Давор Мензилџић

Страни лектор
•    Nicole Burgund
•    Peter Luketić

Врх стране