Контакт

Шеф Одсека: проф. др Драган Проле
Заменик шефа Одсека: доц. др Уна Поповић
секретар Одсека: Jeлeнa Tривунић Maлeшeвић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: filozofi@ff.uns.ac.rs
телефон: 485-3860

Врх стране