О одсеку

Развој филозофије као универзитетске студијске дисциплине на Филозофском факултету започиње оснивањем Института за филозофију и социологију 1976. године.
Студијска група за филозофију и социологију започиње са радом школске 1988/89. године, када се Институт трансформише у Одсек за филозофију и социологију, с посебним катедрама за филозофију и социологију (1988. до 1996.). Од школске 1996/97. студијска група дели се на две посебне студијске групе: Филозофију и Социологију. Одсек за филозофију и социологију раздељује се на Одсек за филозофију и Одсек за социологију.
Одсек за филозофију 1995. године покреће постдипломске студије филозофије општег каратктера под насловом Филозофија. На Одсеку је 1996. године одбрањена и прва докторска радња из области филозофксих наука, а 2004. покренуте су и Специјалистичке студије филозофије.
У реформском процесу, према узусима Болоњске декларације, на Одсеку за филозофију Основне и Дипломске академске студије започеле су у школској 2006/2007. години.
Наставници са Одсека за филозофију држе наставу из филозофске групе предмета на оним студијским групама Филозофског факултета у чијим плановима студија се налазе неки од филозофских предмета (Историја филозофије, Логика, Етика и Естетика).

Научно-истраживачка функција
Одсек се бави и систематским научно-истраживачким радом на научним пројектима који су прихваћени у Министарству за науку и технологију. До сада су на Одсеку за филозофију урађена три петогодишња научно-истраживачка пројекта ("Марксизам и савремена филозофија", "Проблеми савремене филзофије" и "Трансформације филозофије и модерно друштво"). На Одсеку за филозофију рађен је пројекат "Место филозофије у савременом друштву" (2005/06.) за Покрајински секретаријат за науку.

Издавачка функција
Одсек је издавао годишње зборнике сарадника (Зборник Института за филозофију и социологију и Зборник Одсека за филозофију и социологију) а сарадници Одсека суделовали су у зборницима Филозофског факултета.
Одсек је самостално или у сарадњи са другим културним и издавачким институцијама публиковао неколико књига својих сарадника.
Одсек је, у сарадњи са Културним центром Новог Сада, покренуо едицију зборника с Новосадског филозофског диспута. Као резултат диспута штампани су зборници "Појам бога у филозофији" и "Срећа и стварање".
Од 2004. године на Одсеку се издаје часопис "Архе" (2 свеске годишње).

Опште-културна функција
У сарадњи са Културним центром Новог Сада 1995. године покренут је Новосадски филозофски диспут који је окупљао на редовним годишњим скуповима најзначајније филозофске ствараоце у нас, у разговорима о фундаменталним филозофским темама.
Иницијативом наставника с Одсека за филозофију са седиштем у Новом Саду, у заједници са општином Шид Удружење покреће од 1997. године мултидисциплинарни скуп "Студије модерног времена" са првом темом скупа "Модерни појам личности".
Одсек за филозофију (заједно са Одсеком за социологију) располаже посебном семинарском библиотеком, у којој студентима стоји на располагању неопходна филозофска литература.

Врх стране