Ержебет Чањи

Erzsébet Csányi, редовни професор

Контакт
Кабинет број: 258
E-адреса: erzebet.canji@ff.uns.ac.rs, erzsebet.csanyi@gmail.com

Биографија
Датум и место рођења: 12. 02. 1956., Ада, Југославија
1980: Телевизија Нови Сад
1980–1982: професор мађарског језика, Ада
1982–: Универзитет у Новом Саду, Филозофски Факултет, Одсек за мађарски језик и књижевност, Нови Сад

Дипломе

 • Диплома, Наука о књижевности, Универзитет у Новом Саду, Филозофски Факултет, Одсек за мађарски језик и књижевност, Нови Сад, 1980. Наслов рада: „Füst Milán poétikája művei tükrébenʺ
 • Магистарска диплома, Наука о књижевности, Универзитет у Новом Саду, Филозофски Факултет, Одсек за мађарски језик и књижевност, Нови Сад, 1984. Наслов рада:  „Írói világkép a polihisztorikus regényekbenʺ („Наративна слика света у полихисторичким романимаʺ)      
 • Докторат, Наука о књижевности, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за мађарски језик и књижевност, Нови Сад, 1995. Наслов тезе: „A regény öntudata - metanarratív próza a jelenkori magyar és szerb irodalombanʺ („Самосвест романа - метанаративна проза у савременој мађарској и српској књижевностиʺ)

Напредовање
Асистент (1982−1996), доцент (1996−2001), ванредни професор (2001−2011), редовни професор (2011)

Награде и признања

 • 1999: Књижевна награда Херцег Јанош (Сомбор)
 • 2012: Медаљон Арањ Јанош – награда Мађарске академије наука (МТА, Мађарска)
 • 2015: Изузетна организаторска награда студентских научних конференција – награда
  Мађарског државног савета за научни подмладак (ОТДТ, Мађарска)
 • 2016: Награда за животно дело – Војвођанско веће за подршку талентованим (Суботица)
 • 2019: Златни медаљон Мастер Професор – награда Мађарског државног савета за научни подмладак (ОТДТ, Мађарска)

Наставни рад
Списак курсева:
Светска књижевност 1., Светска књижевност 2., Курс светског романа, Курс Шекспира, Светска драма у настави (мастер студије), Топоси у светској књижевности (докторске студије)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања и истраживања:
- историја мађарске књижевности са компаратистиком и теоријом књижевности

 • Интеркултурна контекстуализација војвођанске мађарске књижевности (2006–2010) – Avajdasági magyar irodalom interkulturális kontextualizációja. Руководилац пројекта од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине
 • Војвођанска мађарска књижевност – контексти – кодови идентитета (2011–2015) –
  Vajdasági magyar irodalom – kontextusok – identitáskódok. Руководилац пројекта од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине
 • Руководилац Одсека за Мађарски језик и књижевност, Филозофског факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад (2012–2018)
 • Колегијум за високо образовање војвођанских Мађара, Нови Сад, председник (2001–)
 • Војвођанска мађарска научна конференција студената (ВМТДК), председник научног одбора и главни организатор
 • Пхилос (часопис за науку, књижевност, уметност), Нови Сад, оснивач-главни уредник (2015)

 Библиографија (избор)
Knjige:
- „Szövegvilágok: a fikció fölényeʺ(„Tekstualni svetovi: nadmoć fikcijeʺ) Novi Sad, 1992. 178. str. ISBN 86-7551-010-1
- „A regény öntudataʺ („Samosvest romanaʺ), Forum-Uroboros, Novi Sad, 1996. 144. str. ISBN 86-323-0412-7
- „Világirodalmi kontúrʺ („Konture iz svetske književnostiʺ). Forum-Iskolakultúra, Novi Sad-Pečuj, 2000. 138. str. ISBN 86-323-0513-1, ISBN 963-00-4782-9
- „Farmernadrágos próza vajdasági tükörbenʺ. (Proza u trapericama u vojvođanskom ogledalu) Filozofski fakultet–Kolegijum za visoko
obrazovanje vojvođanskih Mađara. Novi Sad, 2010. 245 str. ISBN 978-86-6065-039-1
- „Lírai szövegmezőkʺ. Vajdasági magyar versterek, kultúraközi konextusok. (Lirski konteksti. Vojvođanski mađarski pesnički prostori, interkulturna polja) VANU, Novi Sad, 2010. 88 str. ISBN 978-86-85889-34-9
- „A VMTDK tíz éveʺ. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. (Deset godina VMTDK-a. Vojvođanska mađarska naučna konferencija studenata.) Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara, Novi Sad, 2011. 365. str. ISBN 978-86-85245-20-6

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране