Контакт

Шеф катедре: проф. др Иван Јордовић
Заменик шефа: доц. др Борис Стојсковски
Секретар Одсека: Jeлeнa Tривунић Maлeшeвић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: istorija@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/458-577, 021/485-3860

Врх стране