Контакт

Шеф Одсека: др Дејан Пралица, ванредни професор
Заменик шефа: доц. др Смиљана Милинков
Секретар Одсека: Ивана Симовљевић Јокић
Секретаријат Одсека: М11

е-маил: zurnal@ff.uns.ac.rs
телефон: 485-3917

Врх стране