Контакт

Шеф Одсека: проф. др Душанка Митровић
Заменик шефа: доц. др Борис Попов
Секретар Одсека: Јасна Милошевић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: psiholog@ff.uns.ac.rs
телефон: 458-948, 485-3919

Врх стране