Контакт

Шеф Одсека: проф. др Тамара Валчић-Булић
Заменик шефа: доц. др Наташа Поповић
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: francuzi@ff.uns.ac.rs, ana.topolјski@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485-3873

Врх стране