Kарол Бечановић

Карол Бечановић, Лектор странац

Контакт
Кабинет:  211
Е-адреса carolebecanovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Професор француског језика и књижевности (CAPES)
Професор лангедошког језика и књижевности (CAPES)

Дипломе
1986: Матура (A1: Књижевност – Филозофија – Mатематика).
1987: Универзитет ''Пол Валери'', Монпеље III, Француска: студије француског језика и књижевности (DEUG Lettres Modernes. Licence Lettres Modernes. Maîtrise Lettres Modernes).
1991: Професор француског језика и књижевности (CAPES)
1992-1995: држи часове књижевности на Академији у Версају, Француска.
1996: Професор језика и књижевности на језику лангдок (CAPES)
1997-2007:  држи часове књижевности на Академији у Монпељеу, Француска.
2008-2012: држи часове књижевности на Академији у Клермон Ферану, Француска.
 + држи наставу књижевности и француског као другог страног језика (F.L.E.Français Langue Étrangère) у Интернационалној гимназији Севенол (Lycée International Cévenol).
Од 2014: држи часове француског језика и књижевности као лектор странац на Филозофком факултету Универзитета у Новом Саду:

Наставни рад
-    Књижевност :
2014-2019:
Француска књижевност романтизма: вежбе.
Француска књижевност од реализма до симболизма: вежбе.
2015-2016:
Фрнцуска књижевност XVIII века: вежбе.

-    Језик :
Од 2014.:
.Прва година:
Савремени француски језик 1: вежбе
Савремени француски језик 2: вежбе
2014-2017:
.Tрећа година:
Синтакса 1: диктат и писмено изражавање (rédaction)
Синтакса 2: превод на француски (thème)
Од 2016.:
 Четврта година :
Синтакса и семантика савременог француског језика 1: Писмено изражавање (Le compte-rendu).
Синтакса и семантика савременог француског језика 2: Писмено изражавање (dissertation)
Од  2019:
.Француски језик по избору: ниво Б1.

 

Врх стране