Ненад Крстић

Ненад Крстић, редовни професор

Контакт
Кабинет 211
Број телефона: 021/485 38 73
Е-адреса: nenad.krstic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Рођен сам 1955. године у Новом Саду. У Новом Саду сам завршио основну школу и гимназију. Све нивое студија завршио сам на Филозофском факултету у Новом Саду. Дипломирао сам 1978, магистрирао 1995. и докторирао 1998. године. Од 1979. године, запослен сам на Филозофском факултету на Одсеку за романистику, најпре као асистент приправник, потом као лектор (1983-1999), доцент (1999-2004), ванредни професор (2004-2008), а од 2008. године као редовни професор.

У периоду од 2008. до 2012. године, био сам шеф Одсека за романистику. Захваљујући стипендијама Министарства иностраних послова Француске, истраживао сам 2008, 2010. и 2011. године у Паризу француско-српске културне везе. Одржао сам низ предавања на Универзитетима у Паризу, Анжеу, Греноблу, Стразбуру, Болоњи, Мадриду, Скопљу, Бањој Луци, Београду, Нишу, Косовској Митровици, Новом Саду, као и неколико предавања о друштвено-политичким темама у Европском  парламенту у Стразбуру и Бриселу, у Огранку Европског парламента у Мадриду, Огранку Европског парламента у Риму и Кући хемије у Паризу. Члан сам Одбора за српски језик у поређењу са другим језицима Српске академије наука и уметности. Председник сам Комисије за доделу награде АП Војводине „Михајло Пупин“ и за доделу покрајинских признања.

Наставни рад
Теорија превођења 1 и 2 (основне студије)
Синтакса и семантика савременог француског језика 1 и 2 (основне студије)
Лексикологија 2 (основне студије)
Традуктологија (мастер дипломске студије)
Транслатологија (докторске студије)

Научно-истраживачки рад
Области интересовања: компаративна лингвистика, традуктологија, лексикологија, истраживање српско-француских веза кроз историју, са акцентом на период XVIII и XIX века.

Библиографија (избор)
- Ненад Крстић, Француска књижевност у српским преводима (1775- 1843), Светови, Нови Сад, 1999, 321 стр.
- Nenad Krstić, La contrastive et la traduction - le français et le serbe: les ressemblances et les différences, Vedes, Beograd, 2001,174 str.
- Nenad Krstić, Prilozi uporednoj francusko-srpskoj leksikologiji, Zmaj, 2005, 172 str.
- Ненад Крстић, Француски и српски у контакту – структура просте реченице и превођење, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад, 2008, 262. стр.
- Ненад Крстић, Наполеон Бонапарта“ Александра Диме у преводу Љубомира Ненадовића, Српска академија наука и уметности, Београд, 2010, 210 стр.
- Nenad Krstić, La traductologie et ses modèles théoriques, str.134-146, u: „Langue, littérature et culture françaises en contexte francophone“, Skopje, 2012 (ISBN 978-608-234-015-9).
- Nenad Krstić, Les grandes phases de traduction des textes religieux et littéraires en fonction d’évolution de la langue serbe, str. 177-191, u: „Les études françaises aujourd’hui (2015) – Francuske studije danas (2015)“, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2016, (ISBN 978-86-7379-417-4).
- Nenad Krstić, Histoire de la traduction chez les Serbes, u : « Histoire de la traduction en Europe médiane », INALCO, Paris, 2017.
-  Nenad Krstić et al., Histoire de la traduction littéraire en Europe Médiane – Des origines à 1989, RENNES, INALCO, 2019, 433. стр.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране