О одсеку

Руски језик и књижевност изучавају се на Филозофском факултету од оснивања Катедре за источне и западне словенске језике и књижевности 1961. године (руски језик као помоћни предмет на студијским групама за јужнословенске језике и југословенску књижевност од оснивања Факултета 1954. и од 1956. као Семинар за славистику у оквиру Катедре за јужнословенске језике). Током времена Одсек је мењао назив, али не и суштину – образовање професора руског језика и књижевности. Поред ужестручних предмета руског језика и књижевности са основним дисциплинама, укључујући и методику наставе, на Одсеку за славистику присутни су и предмети који обезбеђују шири  славистички профил (обавезан четворосеместрални курс другог словенског језика – пољског, словачког, русинског или украјинског, обавезни курсеви из матерњег језика, славистичке дијахронијске дициплине), као и  предмети општестручног образовања и страни – западноевропски језик по избору. У остваривању дела наставне делатности учествују и наставници и сарадници са других одсека Филозофског факултета, а у протеклом периоду гостовао је и читав низ професора и сарадника са Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду.

Од школске 2006/2007. године настава се изводи по новом наставном плану и програму, по којем су предвиђене основне студије у трајању од  4 године и мастер студије у трајању од 1 године.

Поред садашњих наставника и сарадника, на Одсеку су радили (по хронолошком реду): проф. др Петар Ђорђић, професор Ђорђе Јазић, лектор Валентина Девић,  проф. др Витомир Вулетић, мр Вјера Вулетић, стручни саветник Александар Музалевски,  проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ, проф. др Бранимир Човић, др Гордана Бесаровић, виши лектор Верица Јовин, мр Мирјана Бошков, проф. др Јелка Матијашевић, библиотекар – саветник Славица Несторовић-Петровски, проф. др Богдан Косановић.
У складу са захтевима струке,  током свог вишедеценијског постојања и рада, Одсек за славистику  ангажовао је  око тридесет лектора, изворних говорника руског језика који су долазили углавном из Москве и Лењинграда (Санкт Петербурга), а од средине 90-их година из Москве на основу уговора о сарадњи Филозофског факултета у Новом Саду са Филолошким факултетом Московског државног универзитета „М. В. Ломоносов.” Поред лектора руског и лектори из Пољске су редовно укључени у наставни процес. На Одсеку је у оквиру међународне сарадње гостовао низ истакнутих професора из других славистичких универзитетских центара у Русији, као и из других словенских и несловенских земаља.

Научна и стручна делатност чланова Катедре одвија се индивидуално и кроз пројекте на којима учествују наставници и сарадници. У центру истраживачке пажње углавном је контакт руског и српског језика као и других словенских језика, историја руске књижевности, културни односи. Чланови Катедре су узимали учешће на студијским боравцима на универзитетима и другим високошколским институцијама у Русији и другим значајним славистичким центрима, а у оквиру индивидуалног научног и стручног рада учествују на бројним скуповима у земљи и иностранству.

Одсек има богату и савремену семинарску библиотеку са око 24.500 књига и преко 200 наслова периодичних публикација.

 

Врх стране