17. седница Савета


    Председник Савета Филозофског факултета у Новом Саду заказује 17. седницу Савета Факултета која ће се одржати у УТОРАК 15.3.2022. године са почетком у 13 часова у Кино-сали Факултета за коју предлаже следећи


ДНЕВНИ РЕД
 

1.    Усвајање записника са 16. седнице Савета Филозофског факултета (прилог);
2.    Верификација мандата новим чланоима Савета из реда представника оснивача:
       Уместо Саре Павков и Срђана Граоваца именују се Мира Живковић-Дрезгић и Бојана Бабин.
3.    Доношење Одлуке о именама и допунама Статута Филозофског факултета у Новом Саду (прилог1, прилог2);
4.    Усвајање Tрошковник услуга  студирања у школској 2022/2023. години (прилог);
5.    Разно.

Председник Савета Филозофског факултета
Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

 

Врх стране