3. седница Савета

Председник Савета Филозофског факултета заказује 3. седницу Савета Филозофског факултета која ће се одржати у ПОНЕДЕЉАК 16.12.2019. године са почеткому 12 часова у сали П-9 за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са 2. седнице Савета Филозофског факултета;
 2. Доношење Одлуке о измени и допуни Статута Филозофског факултета;
 3. Доношење Одлуке о измени и допуни Финансијског плана за 2019. годину;
 4. Усвајање Финансијског плана за 2020. годину;
 5. Усвајање Плана јавних набавки за 2020. годину;
 6. Предлог за измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији послова на Филозофском факултету у Новом Саду;
 7. Доношење Одлуке о умањењу месечне закупнине закупцу Кантина Машинац сразмерно висини уложених средстава у адаптацију простора;
 8. Усвајање предлог Центра за српски језик као страни за допуну ценовника Центра;
 9. Усвајање предлога Центра за језике за допуну ценовника Центра;
 10. Предлога за измену и допуну Пословника о раду одсека;
 11. Извештај о ревизији фондова Семинарске библиотеке Одсека за социологију, романистику, словакистику и отпис публикација (семинарска библиотека Одсека за историју и семинарска библиотека Одсека за хунгарологију;
 12. Mолба студената за измену Ценовника трошкова студија у школској 2019/2020. години;
 13. Питања, предлози и сугестије.

Председник Савета Филозофског факултета
        Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

Врх стране