7. седница Савета

Председник Савета заказује 7 седницу Савета (која ће се одржати електронским путем) која ће се одржати

Гласање почиње 22.6.2020. године у 10 часова.

Гласање се завршава 24.6.2020. године у 10 часова.
 

ДНЕВНИ РЕД
 

  1. Усвајање записника са 6. седнице Савета Филозофског факултета (прилог);
  2. Доношење одлуке за расподелу материјалних трошкова истраживања по Уговору о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020. години (прилог 1, прилог 2);
  3. Доношење одлуке о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину (прилог);
  4. Moлба Кантине Машинац за ослобађање од плаћања закупа (прилог 1, прилог 2);
  5. Усвајање измена и допуна Правилника о стандардизацији часописа чији је издавач Филозофски факултет (прилог);
  6. Доношење одлуке о оснивању Ибероамеричког центра и логотипа Центра (прилог 1, прилог 2);
  7. Доношење одлуке о оснивању Центра за e-learning (прилог);
  8. Усвајање Извештаја о раду Педагошког центра (прилог).
     

     Председник Савета Филозофског факултета

Проф. др Јасмина Грковић-Мејџор

Врх стране