проф. др Драган Проле

Редовни професор
Одсек за филозофију
485-3912
Научна областФилозофске науке
Датум избора 15. јул 2016.

Предмети

14ПСПСИ036Филозофска антропологија
15ДФК7Естетика књижевности
15ИНТ21Естетика књижевности
15КККК51Филозофска антропологија
15СРД51Филозофска антропологија
15ФД14Филозофија историје
15ФД17Структурализам
15ФД8Феноменологија
15ФЛФЛ003Филозофија политике
15ФЛФЛ018Онтологија 1
15ФЛФЛ026Филозофска антропологија
15ФЛФЛ027Онтологија 2
15ФЛФЛ034Филозофија историје
15ФЛФЛ048Филозофија историје филозофије
15ФМ010Филозофски системи у савременој филозофији
15ФМ011Методика филозофске пропедеутике
15ФМ012Студијско истраживачки рад

Библиографија

Књиге и библиографије

JEDNAKOST NEJEDNAKOG. FENOMENOLOGIJA I RANE AVANGARDE

D. Prole, JEDNAKOST NEJEDNAKOG. FENOMENOLOGIJA I RANE AVANGARDE, IKZS SREMSKI KARLOVCI-NOVI SAD, 2019

АуториДраган Проле
Година2019
ИздавачIKZS SREMSKI KARLOVCI-NOVI SAD
ISBN978-86-7543-352-1
broj strana282
Тип књигемонографија
Број страна282

Остали радови

EARLY PHENOMENOLOGY IN YUGOSLAVIA: ZAGORKA MIĆIĆ AND HER TAKE ON HUSSERL

D. Prole, EARLY PHENOMENOLOGY IN YUGOSLAVIA: ZAGORKA MIĆIĆ AND HER TAKE ON HUSSERL, May, 2019

АуториДраган Проле
Година2019

PHENOMENOLOGY AND THE EARLY AVANT-GARDE MOVEMENTS: THE EQUALITY OF THE UNEQUAL

D. Prole, PHENOMENOLOGY AND THE EARLY AVANT-GARDE MOVEMENTS: THE EQUALITY OF THE UNEQUAL, 2019

АуториДраган Проле
Година2019

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

 • Појам времена у Бергсоновој и Хусерловој филозофији, Mark Losoncz, 31.10.2017.

Мастер академске студије другог степена

 • Појам песимизма код Шопенхауера и Ничеа, Никола Вујадиновић, 30.09.2019.
 • Парадокс прве филозофије: Аристотел и Декарт, Лука Кешељевић, 19.10.2018.
 • Егзистенцијализам у драмама Жан Пол Сартра, Милица Шундић, 18.10.2018.
 • Делезова критика Канта: проблем представе, Милица Рашић, 02.11.2017.
 • Проблем темпоралности у Ничеовој и Бергсоновој филозофији, Бранко Латинчић, 11.09.2017.
 • Феномен насиља, Марина Милић, 02.10.2015.
 • Развој регионалног мишљења у савременој филозофији, Дајана Копривица, 02.10.2015.
 • Фукоова генеалогија стида, Кристина Лакић, 29.09.2014.
 • Августиновска сенка Декартовог cogita, Александар Матковић, 10.10.2013.
 • Ничеов Wiederkunft, Лазар Атанасковић, 10.10.2013.
 • Ђани Ватимо и Verwindung нихилизма, Немања Мићић, 10.09.2013.

Основне академске студије првог степена

 • Феномен смеха кроз повест филозофије, Радомир Несторовић, 27.09.2019.
 • Спекулативни почетак Хегелове Науке логике, Јелена Видаковић, 12.10.2018.
 • Гадамерова херменеутичка космологија, Адријана Кајла, 28.09.2018.
 • Хајдегерова егзистенцијална феноменологија, Вуксан Шајновић, 11.09.2017.
 • Свест: услов могућности човека и духа, Андрија Јурић, 11.09.2017.
 • Кантова критика рационализма, Кристина Николић, 06.07.2017.
 • Сартров појам слободе, Јелена Станковић, 03.02.2017.
 • Јавност код Канта и Хегела, Иван Ћосић, 13.10.2016.
 • Хусерлов појам субјективности, Леонтина Арежина, 21.09.2016.
 • Хартманово поимање субјективности у критичкој онтологији, Емина Андрић, 30.06.2016.
 • Искуство као носећи проблем Адорнове филозофије, Владимир Миленковић, 05.10.2015.
 • Дијалектичко кореновање и отпор симулакрума, Ненад Ланчушки, 01.10.2015.
 • Хуманистички пројекат у Марксовој филозофији, Обрад Морача, 01.10.2015.
 • Хришћанска филозофија историје, Србислав Бошков, 29.09.2015.
 • Појам феноменологије код раног Хајдегера, Милош Миладинов, 29.09.2015.
 • Схватање привида у Ничеовој филозофији, Бранко Латинчић, 25.09.2015.
 • Хусерлов појам кризе, Тања Голић, 25.09.2015.
 • Разумевање живота као односа активних и реактивних сила у Ничеовој филозофији, Дајана Копривица, 04.10.2014.
 • Плотиново схватање човека: онтологија и самоспознаја, Александар Ристески, 29.09.2014.
 • Дијалектика просветитељства. Повест ума као моћ владања, Сара Кресојевић, 11.10.2013.
 • Феноменологија интерсубјективности, Марина Милић, 04.10.2013.
 • Хришћанско поимање човека, Марина Хома, 09.10.2012.
 • Марксово схватање човека, Дарија Лучић, 08.10.2012.
 • Појам човека код Канта, Данка Марковић, 08.10.2012.
 • "Криза филозофије историје. Место мисли Вилхелма Дилтаја", Лазар Атанасковић, 21.09.2012.
 • Постмодерна и Ниче као прекретница мишљења модерне, Немања Мићић, 20.09.2012.
 • (Не) могућност метафизике у савременом добу, Иван Цветковић, 16.03.2012.
 • Перспективе постмодерне, Иља Арадски, 12.01.2012.
 • Егзистенцијална онтологија, Александра Биберџић, 21.10.2011.
 • Свакидашње ја у Декартовој филозофији, Марк Лошонц, 24.09.2010.
Врх стране