проф. др Душанка Звекић-Душановић

Ванредни професор
Одсек за српски језик и лингвистику
485-3850
Научна областСрпски језик и лингвистика
Датум избора 16. новембар 2017.

Предмети

15ДФЈ1Контрастивна проучавања језика (српско-мађарска)
15ДФО12Методика српског језика
15ДФО13Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности
15МД013Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности
15МД014Методика српског језика
15МД023Контрастивна проучавања језика
15МКМК030Српски језик у контакту са мађарским
15СЈСЈ033Методика са основама глотодидактике
15СЈСЈ040Теорија језика у контакту
15СЈСЈ041Методика наставе српског као нематерњег језика
15СЈСЈ053Српски језик у контакту са мађарским
15СРКС001Контактна и контрастивна лингвистика
15СРКС003Студијско истраживачки рад
15СФСФ056Методика наставе српског језика као страног и нематерњег
15ФС001Методика наставе српског језика и књижевности - пракса
15ФС016Српско-мађарска контрастивна језичка проучавања
15ФС027Студијско истраживачки рад

Библиографија

Остали радови

Прилози проучавању језика 49

Јелена Редли, Душанка Звекић-Душановић, Прилози проучавању језика 49, 2018

АуториЈелена Редли и Душанка Звекић-Душановић
Година2018

Менторство

Мастер академске студије другог степена

 • Српски еквиваленти мађарског инфинитива у роману Spanyol menyasszony (Шпанска невеста) Илдике Ловаш, Агнеш Месарош, 26.09.2019.
 • Српски еквиваленти мађарских глагола с потенцијалним суфиксом у роману „Sorstalanság” Имреа Кертеса, Дороћа Шарњаи, 03.07.2019.
 • Српски еквиваленти мађарских глагола с префиксом у роману “Женидба Јошке Биге” Михаља Мајтењија, Емőke Barta, 27.03.2018.
 • Инфинитив и конструкција да + презент у текстовима из области политике и забаве дневних новина „Политика" и „Блиц", Марија Милановић, 04.09.2017.
 • Заједнички хунгаризми у српском и русинском језику, Сенка Бенчик, 05.07.2017.
 • Мађарске конструкције с постпозицијама за исказивање простора и њихови српски еквиваленти, Андреа Такач, 05.07.2017.
 • Мађарски глаголи са префиксом у роману Естерхази Петера Поглед грофице Хан-Хан низводно Дунавом и њихови српски еквиваленти, Љиљана Илић, 29.09.2016.
 • Курс српског као нематерњег језика на Вишој техничкој школи у Суботици-анализа тестова, Ана Јаковљевић, 21.12.2015.
 • Постпозиције у мађарском језику и њихови еквиваленти у српском језику, Емил Шрајбер, 29.09.2015.
 • Драмски текстови у настави српског као нематерњег језика од III до VIII разреда основне школе, Ана Меда, 23.09.2015.
 • Мађарски еквиваленти темпоралног генитива у роману "На Дрини ћуприја", Нада Ћеран, 04.10.2014.
 • Синтаксичке конструкције с циљним значењем у српском и мађарском језику, Ибоја Тот Ђерђ, 11.12.2013.
 • Методички аспекти курса српског као нематерњег језика на Вишој техничкој школи структурних студија у Суботици, Ирма Берта, 12.07.2013.
 • Мађарски еквиваленти спацијалног генитива у роману "На Дрини ћуприја", Рита Иршаи, 05.07.2013.
 • Мађарски еквиваленти српског квалификативног генитива и инструментала (атрибутивност), Клементина Мајер, 28.06.2013.
 • Мађарски еквиваленти српског иструментала, Сандра Борђошки, 12.12.2012.
 • Грешке у српском као нематерњем језику(Анализа писаних радова из Гунароша и Новог Орахова, Сузана Чикош, 13.09.2012.
 • Лексика текстова читанке за српски као нематерњи језик (VI разред,хомогена средина), Јована Мрђен, 20.12.2011.
 • Српска методичка транспозиција програмских садржаја подручја језика у уџбеницима за седми разред, Јадранка Михајловић, 10.12.2011.
 • Мађарски еквиваленти српског потенцијала, Јадранка Каракашевић, 06.04.2011.
 • Вештина говора у српском језику као страном: апликације савремених метода, Јелена Редли, 06.07.2009.
Врх стране