15ЕЈЕЈ85 - Увод у социолингвистику

Спецификација предмета
НазивУвод у социолингвистику
Акроним15ЕЈЕЈ85
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаУвод у англистичку лингвистикуОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима и начелима социолингвистике.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти поседују основна теоријска знања из области социолингвистике и упознати су са општим социолингвистичким питањима. Оспособљени су да читају литературу из ове области и стечена знања примењују у истраживању социолингвистичких тема.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЛингвистика и социолингвистика. Језик, култура, друштво. Говорна заједница. Вишејезичне говорне заједнице, билингвизам, диглосија, промена кода. Етнолингвистичка виталност, очување језика, замена језика, губитак језика, смрт језика. Раслојавање језика: географско, друштвено, ситуационо. Урбана дијалектологија. Језичке промене. Међујезички контакти, пиџини и креоли. Језик и моћ. Језички империјализам. Језик и идентитет. Стандардизација, планирање језика, језичка политика. Методе социолингвистичких истраживања: квантитативне и квалитативне.
  Садржај практичне наставеДискусија о темама са предавања, читање изворних текстова, коментарисање актуелних примера језичке употребе.
  Литература
  1. Bugarski, R. 1996. Jezik u društvu. Beograd: Čigoja, XX vek.
  2. Bugarski, R. 2010. Jezik i identitet. Beograd: XX vek.
  3. Holmes, J. 2013. An Introduction to Sociolinguistics. 4th ed. Abingdon: Routledge.
  4. Labov, W. 2001. Principles of Linguistic Change. Vol. II. Social Factors. Malden: Blackwell.
  5. Llamas, C. et al. (eds.). 2007. The Routledge Companion to Sociolinguistics. Abingdon: Routledge.
  6. Meyerhoff, M. 2006. Introducing Sociolinguistics. Abingdon: Routledge.
  7. Radovanović, M. 2003. Sociolingvistika. 3. izd. Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  8. Romaine, S. 2000. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. 2nd ed. Oxford: OUP.
  9. Trousdale, G. 2010. An Introduction to English Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
  10. Trudgill, P. 2000. Sociolinguistics. An Introduction to Language and Society. 4th ed. London: Penguin.
  11. Trudgill, P. 2016. Dialect Matters: Respecting Vernacular Language. Cambridge: CUP.
  12. Wardhaugh, R.and Fuller, J. M. 2015. An Introduction to Sociolinguistics. 7th ed. Chichester: Wiley-Blackwell.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеинтерактивна настава, предавања, вежбе, дискусије, самостални и групни рад, истраживачки рад, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања20Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20
  Врх стране