Упутство за пријаву на конкурс и корисне информације

Пријава на конкурс за мобилност на партнерском универзитету

 1. Након што Европска комисија одобри грантове за стипендије и након што се потпише
  Међуинституционални споразум, отвара се конкурс за размену студената и особља.
 2. Конкурс се објављује на сајту Факултета и Универзитета.
 3. Приликом припреме документације, потребно је пажљиво прочитати конкурс и  мејлом
  послати документацију која се тражи. Посебну пажњу треба обратити на језик на
  коме се тражи документација.
 4. Уколико се ради о документацији која није на српском језику, иако је препорука
  да превод документације буде од судског тумача, ако то експлицитно не стоји
  у конкурсу, превод не мора бити од судског тумача.
 5. Уколико се у конкурсу за студенте тражи нацрт Уговора о учењу / листа предмета
  коју би студент слушао на размени, потребно је одабрати предмете са партнерског
  универзитета (пронаћи информације о курсевима на сајту партнерског универзитета)
  уз консултације са академским координатором са одсека. Списак академских
  координатора
  се налази на сајту ФФ, а формулар који се може користити за Уговор о учењу се налази на линку.
 6. Уколико се у конкурсу за особље тражи позивно писмо или сагласност од партнерског
  универзитета, потребно конктактирати са партнерским универзитетом и затражити такво писмо. 
 7. Сви кандидати који се пријаве на конкурс ће добити обавештење о приспећу мејла. Након што се
  заврши конкурс све приспеле пријаве прегледа комисија у саставу: Еразмус+ институционални
  координатор, Erazmus+ академски координатор и Erazmus+ административни координатор.
 8. Коначну одлуку о додељеним стипендијама доноси партнерски универзитет.
 9.  У зависности од броја пријављених кандидата и обима посла, очекује се да процес
  одабира кандидата траје и до месец дана од затварања конкурса.
 10. Сви кандидати ће бити мејлом обавештени о резултатима конкурса путем мејла.

Пријаве на конкурс за мобилност на ФФ

 1. Уколико се у конкурсу за особље на партнерском универзитету тражи позивно писмо или сагласност од нашег Универзитета / Факултета, потребно је да академски координатор са одсека упути наставника из иностранства на наставника који се на нашем Факултету бави истом или сличном области. Уколико се постигне договор о плану боравка наставника из иностранства, позивно писмо или сагласност пише предметни наставник.
 2. Након што партнерски универзитет пошаље номинације, комисија у саставу - Erazmus+ институционални координатор, Erazmus+  академски координатор и Erazmus+ административни координатор, прегледа пријаве и одлучује о прихватању кандидата о чему обавештава партнерски универзитет.

 

Врх стране