По повратку са размене

A) Мобилност студената у сврху студирања

По повратку са размене потребно је проћи кроз устаљену процедуру признавања испита положених током размене. У ту сврху, свом референту у студентској служби треба да предате следеће документе:

1a. Потврду о признавању испита (попуњава се у договору са академским координатором на одсеку. За потпис продекана, јавити се мејлом Канцеларији за међународну сарадњу);
2a. Уверење о положеним испитима / Transcript of Records – издато од стране универзитета на којем сте били на размени;
3a. Превод уверења о положеним испитима (издат од стране судског тумача);
4a. Само за Еразмус+ - Уговор о учењу / Learning Agreement for Studies (са свим потписима и уредно попунњеним деловима пре, током и након мобилности);
5a. Само за Еразмус+ - примерак Уговора о стипендији / Grant Agreement (потписан од стране студента и од стране универзитета који је исплатио стипендију).


B) Мобилност студената – пракса у оквиру програма Еразмус+ (Erasmus+ Traineeship)

По повратку са праксе у иностранству, студент свом референту у студентској служби предаје следеће:

1b. Потврду о признавању праксе на Филозофском факултету (потписану од стране академског координатора и/или продекана за међународну сарадњу. За потпис продекана, јавити се мејлом Канцеларији за међународну сарадњу ).
2b. Уверење о обављеној пракси (издато од стране институције на којој је студент обављао праксу) – уверење о обављеној пракси може бити и део уговора о учењу који за то садржи предвиђено место;
3b. Превод уверења о обављеној пракси (издат од стране судског тумача) -  у случају да је уверење о обављеној пракси део уговора о учењу, превести код судског тумача само одговарајуће странице уговора;
4b. Уговор о учењу - за праксу / Learning Agreement for Traineeship ( са свим потписима);
5b. Примерак Уговора о стипендији / Grant Agreement (потписан од стране студента и од стране универзитета који је исплатио стипендију).

Важно:

  • Документацију коју предајте у студентску службу пожељно је претходно послати мејлом Канцеларији за међународну сарадњу, на проверу. Контакти Канцеларије су:
    За програм Еразмус+ (студирање и пракса):  erasmus@ff.uns.ac.rs
    За све остале мобилности:  international@ff.uns.ac.rs
  • Уколико се наведена процедура не испоштује може постојати могућност да предмети неће бити регистровани на Факултету и да неће бити унети у додатак дипломи.
  • Након што вам испити положени током размене буду признати, они ће аутоматски бити видљиви у вашем студентском досијеу и на уверењу о положеним испитима. Предмете положене током размене НИЈЕ ПОТРЕБНО уписивати у индекс.
  • ПРЕНОС ОЦЕНА
    Према одлуци Наставно-научног већа Филозофског факултета донетој на седници одржаној 18. марта 2016. године, признавање оцена се врши према Правилинику о мобилности и академском признавању периода мобилности.
Врх стране