По повратку са размене

Добродошли кући!
Погледајте овде!

По повратку са размене потребно је проћи кроз устаљену процедуру признавања положених испита током размене. У ту сврху, свом референту у студентској служби треба да предате следеће документе:

  1. Копију уверења о положеним испитима на оригиналном језику;
  2. Уверење о положеним испитима преведено код судског тумача;
  3. Уговор о учењу са потписима и печатом на потпис референту и копију Уговора коју задржава студентска служба.

ДОДАТНО за програм Еразмус+ потребно је предати и копију потписаног документа Grant Agreement. По повратку са размене, потребно је попунити кратак упитник о мобилности од Европске комисије који ћете добити путем имејла. НАПОМЕНА: Врло је важно попунити овај упитник, јер постоји могућност да вам мобилност не буде регистрована, те да ћете морати да вратите стипендију. 

Након што вам испити положени током размене буду признати, они ће аутоматски бити видљиви у вашем студентском досијеу и на уверењу о положеним испитима. Предмете положене током размене НИЈЕ ПОТРЕБНО уписивати у индекс.

НАПОМЕНА: Уколико се ова процедура не испоштује може постојати могућност да предмети неће бити регистровани на Факултету и да неће бити унети у додатак дипломи.

ПРЕНОС ОЦЕНА
Према одлуци Наставно-научног већа Филозофског факултета донетој на седници одржаној 18. марта 2016. године, признавање оцена се врши према Правилинику о мобилности и академском признавању периода мобилности.

НАПОМЕНА: У оквиру документа Уговор о учењу постоји страна за признавање оцена,  која се попуњава по повратку са размене, за коју треба узети потпис академског координатора и Продекана за међународну сарадњу. Засебну страну можете преузети ОВДЕ.

Врх стране