Обавештење о формирању тима за помоћ и превенцију насиља

Време19. фебруар 2021. 10:35

На основу одлуке Наставно-научног већа, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду у сарадњи са Виктимолошким друштвом Србије активно приступа проблему појаве, односно превенције родно заснованог насиља у оквиру установе, са посебним акцентом на злоупотребу моћи у односу на положај или статус.

Овим обавештавамо студенте и запослене да је установљена платформа sos@ff.uns.ac.rs на коју могу упутити пријаву у случају постојања сексуалног узнемиравања, уцењивања или насиља. Идентитет подносиоца пријаве биће познат члановима тима.

Филозофски факултет је формирао тим који ће се старати да се свака пријава третира уз дужну пажњу и озбиљност, са циљем да се уочено недозвољено понашање прекине, а починилац, односно понашање адекватно санкционише.

Радни тим сачињавају: проф. др Борис Попов, доц. др Ана Пајванчић Цизељ, доц. др Смиљана Милинков, Вања Фекић, правник, Јелена Мирић, студент продекан и Милица Секулић, председник Студентског парламента.

Слике

  • /uploads/attachment/najava/123/thumb_large_Faks_2015_014_1.jpg
Врх стране