Пројекти

Јована Шкорић, "4th ICSTR Prague-International Conference on Science & Technology Research", Праг

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.05.2021.

"Америчка штампа и преврати о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

"Докторанди о историји" Светозар Бошков

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

Учешће у трошковима за завршну израду и одбрану докторске дисертације, Илија Миловановић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.04.2021.

COVID-19 - Фонд за науку Републике Србије

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације03.02.2021.

"Црногорска штампа и документи о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.12.2020.

Реч и реченица у словенским језицима, Жељко Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.10.2020.

Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви, Милан Громовић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.09.2020.

"Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research", Сабина Халупка-Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.06.2020.

Материјални трошкови истраживања

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.05.2020.

Републички пројекти, накнада за рад истраживача (наука)

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације18.02.2020.

Николија Ракочевић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације01.01.2019.

Белопавловић Радомир "World Congress of Cognitive and Behavioural Therapies 2019", Берлин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације30.08.2019.

Јована Милутиновић, Утврђивање потреба за базичном додатном обуком наставника Универзитета у новом Саду са циљем развоја...

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.07.2019.

Срби у Босни и Херцеговини од 1463. до 1918, Микавица Дејан, решење број: 142-451-2457/2019-03

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Употреба матерњег језика на друштвеним мрежама као фактор утицаја на етнолингвистичку виталност Мађара Сабина Халупка Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације19.07.2019.

Централна аудио-библиотека Универзитета у Новом Саду (ЦАБУНС) - Маја Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације21.07.2016.

Слободан Бјелица - "Историјске основе аутономије Војводине" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Марко Шкорић - "Културно наслеђе и идентитет у контексту модернизацијских процеса и социокултурних и технолошких промена" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Момир Самарџић - "Култура сећања на Војвођанском простору од 19. до 21. века" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

Ђура Харди - "Интеракција култура, привредни токови и социјалне структуре на тлу Војводине као историјски процес дугог трајања (од Антике до 16 века)" - 2016.

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације01.07.2016.

DIGITALNE MEDIJSKE TEHNOLOGIJE I DRUŠTVENO OBRAZOVNE PROMENE 47020

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

ZNAČAJ PARTICIPACIJE U DRUŠTVENIM MREŽAMA ZA PRILAGOĐAVANJE EVROINTEGRACIJSKIM PROCESIMA 179037

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

KVALITET OBRAZOVNOG SISTEMA SRBIJE U EVROPSKOJ PERSPEKTIVI 179010

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.

EFEKTI EGZISTENCIJALNE NESIGURNOSTI NA POJEDINCA I PORODICU U SRBIJI 179022

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.09.2012.
Врх стране