Пројекти

Учешће у финансирању издавања монографије: Слика природе у српском језику, Гордана Штрбац и Гордана Штасни

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације21.04.2022.

Идеје-GENIUS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације24.03.2022.

Идеје - VLINGS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације31.12.2021.

Идеје-CoNatPat

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације29.12.2021.

Идеје-SCHEMAS

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације28.12.2021.

Идеје-SERBIE20

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације28.12.2021.

"Мањински језици и књижевности у АП Војводини - семиотички и културни ресурси..." - Вирђинија Поповић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

Награда Вељку Јовановићу за најцитиранијег истраживача

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.12.2021.

"Стари у Војводини: чиниоци успешног старења" - Јелица Петровић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације20.12.2021.

"Историјски идентитет Срба у Војводини 1690-1990" - Горан Васин

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације17.12.2021.

"Правни и историјски аспекти положаја Буњеваца у Војводини" - Ђура Харди

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

"Педагошке, психолошке и социолошке димензије унапре

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.12.2021.

Научни скуп "Агроисторија", Светозар Бошков

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.09.2021.

Реализација републичког такмичења ученика средњих школа, Одсек захунгарологију

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације30.07.2021.

Јована Шкорић, "4th ICSTR Prague-International Conference on Science & Technology Research", Праг

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.05.2021.

"Америчка штампа и преврати о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

"Докторанди о историји" Светозар Бошков

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације13.05.2021.

Учешће у трошковима за завршну израду и одбрану докторске дисертације, Илија Миловановић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације27.04.2021.

COVID-19 - Фонд за науку Републике Србије

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације03.02.2021.

"Црногорска штампа и документи о Мајском преврату" Александар Гајић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације24.12.2020.

Реч и реченица у словенским језицима, Жељко Марковић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.10.2020.

Савремено српско песништво и ново средњовековље: византијске теме и мотиви, Милан Громовић

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације16.09.2020.

"Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research", Сабина Халупка-Решетар

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Покрајински
Почетак реализације22.06.2020.

Материјални трошкови истраживања

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације25.05.2020.

Републички пројекти, накнада за рад истраживача (наука)

Тип пројектаНаучноистраживачки домаћи - Републички
Почетак реализације18.02.2020.
Врх стране