Публикације

Prevođenje jezičkih varijeteta u dečjoj književnosti: "Tim Talir ili Prodati smeh" Džejmsa Krisa

I. Simurdić, Prevođenje jezičkih varijeteta u dečjoj književnosti: "Tim Talir ili Prodati smeh" Džejmsa Krisa, Filolog, No. 14, pp. 150 - 166, 2016

АуториИва Симурдић
Година2016
ЧасописFilolog
Број14
Страна од150
Страна до166

Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine

S. Maričić-Mesarović, Intragrupni identifikacioni markeri za oslovljavanje i imenovanje u (in)direktnoj komunikaciji španske i srpske omladine, Jul, 2015

АуториСања Маричић-Месаровић
Година2015

К разбору футуристического текста Владимир Маяковский. Трагедия.

L. Milentijević, К разбору футуристического текста Владимир Маяковский. Трагедия., Славистика, pp. 557 - 566, 2015

АуториЛазар Милентијевић
Година2015
ЧасописСлавистика
Страна од557
Страна до566

Заступљеност стереотипа о шпанском језику и култури у настави шпанског као страног језика у Србији

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Заступљеност стереотипа о шпанском језику и култури у настави шпанског као страног језика у Србији, Методички видици, No. 3, pp. 97 - 115, 2015

АуториСања Маричић-Месаровић и Moises Moreno Fernandez
Година2015
ЧасописМетодички видици
Број3
Страна од97
Страна до115

Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa

B. Kovačević Petrović, Pogled na evropsku istoriju i kulturu u romanu Terra Nostra Karlosa Fuentesa, Godišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu, Vol. XL, No. 1, pp. 107 - 128, 2015

АуториБојана Ковачевић-Петровић
Година2015
DOIhttps://doi.org/10.19090/gff.2015.1.107-128
ЧасописGodišnjak Filozofskof fakulteta u Novom Sadu
ВолуменXL
Број1
Страна од107
Страна до128

Поглед на Павићеве драме кроз Аристотелов дурбин: барок у драмама Милорада Павића

J. Marićević, Поглед на Павићеве драме кроз Аристотелов дурбин: барок у драмама Милорада Павића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, No. 63/ 3, pp. 807 - 821, Dec, 2015

АуториЈелена Марићевић Балаћ
Година2015
ЧасописЗборник Матице српске за књижевност и језик
Број63/ 3
Страна од807
Страна до821

Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014)

B. Kovačević Petrović, Recepcija hispanoameričke drame u profesionalnim pozorištima u Srbiji (1974–2014), Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, No. 52, pp. 103 - 132, 2015

АуториБојана Ковачевић-Петровић
Година2015
ЧасописЗборник Матице српске за сценске уметности и музику
Број52
Страна од103
Страна до132

Я просто художник, артист, вернее деятель культуры (Пригов)

L. Milentijević, Я просто художник, артист, вернее деятель культуры (Пригов), Зборник матице српске за славистику, pp. 286 - 288, 2015

АуториЛазар Милентијевић
Година2015
ЧасописЗборник матице српске за славистику
Страна од286
Страна до288

Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika

J. Topalov, M. Bjelica Andonov, V. Krombholc, Stavovi studenata prema kolaboraciji u univerzitetskoj nastavi engleskog jezika, pp. 107 - 124, 2015

АуториЈагода Топалов, Маја Бјелица Андонов и Викторија Кромбхолц
Година2015
Страна од107
Страна до124

Елементи шпанске културе у уџбеницима шпанског као страног језика

S. Maričić-Mesarović, M. Fernandez, Елементи шпанске културе у уџбеницима шпанског као страног језика, pp. 151 - 167, 2015

АуториСања Маричић-Месаровић и Moises Moreno Fernandez
Година2015
Страна од151
Страна до167

Upotreba slivenica u srpskom političkom diskursu

G. Lalić-Krstin, Upotreba slivenica u srpskom političkom diskursu, pp. 355 - 366, 2015

АуториГордана Лалић-Крстин
Година2015
Страна од355
Страна до366

Преглед истраживања из контрастивне анализе шпанског и српског језика

М. Ђуричић, I. Georgijev, Преглед истраживања из контрастивне анализе шпанског и српског језика, Липар, Vol. XVI, No. 58, pp. 211 - 220, 2015

АуториМилица Ђуричић и Ивана Георгијев
Година2015
ЧасописЛипар
ВолуменXVI
Број58
Страна од211
Страна до220

Говори у сливу Студенице

G. Dragin, Говори у сливу Студенице, ИК ТИСКИ ЦВЕТ, 2015

АуториГордана Драгин
Година2015
ИздавачИК ТИСКИ ЦВЕТ
ISBN978-86-7264-074-8
broj strana280
Тип књигемонографија
Број страна280

Падежи квалификативног значења у стандардном српском језику

Јелена Редли, Падежи квалификативног значења у стандардном српском језику, pp. 1 - 465, 2015

АуториЈелена Редли
Година2015
Страна од1
Страна до465

Табуи и еуфемизми као пример когнитивног културног модела: СМРТ у српском и шпанском језику

I. Georgijev, Табуи и еуфемизми као пример когнитивног културног модела: СМРТ у српском и шпанском језику, Nasleđe, Vol. XII, No. 30, pp. 221 - 230, 2015

АуториИвана Георгијев
Година2015
ЧасописNasleđe
ВолуменXII
Број30
Страна од221
Страна до230

Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, K. Sinwongsuwat, Thai and Serbian student perspective regarding teaching approaches in the university EFL classroom, Journal of Multilingual and Multicultural Development, Vol. 37, No. 7, pp. 750 - 764, 2015

АуториБиљана Радић-Бојанић, Јагода Топалов и Kemtong Sinwongsuwat
Година2015
DOIhttp://dx.doi.org/10.1080/01434632.2015.1022180
ЧасописJournal of Multilingual and Multicultural Development
Волумен37
Број7
Страна од750
Страна до764

Bum i novi tokovi hispanoameričke proze

B. Kovačević Petrović, Bum i novi tokovi hispanoameričke proze, Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, No. 149, pp. 118 - 139, 2015

АуториБојана Ковачевић-Петровић
Година2015
DOI10.5937/kultura1549118K
ЧасописKultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku
Број149
Страна од118
Страна до139

Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmans Nussknacker und Mausekönig auf Deutsch, Serbisch und Kroatisch

I. Simurdić, Kontrastiver Vergleich von Anthroponymen aus E.T.A. Hoffmans Nussknacker und Mausekönig auf Deutsch, Serbisch und Kroatisch, Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. 5, pp. 93 - 103, 2015

АуториИва Симурдић
Година2015
ЧасописZbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Волумен5
Страна од93
Страна до103

Експликативне номиналне синтагме у семантичком пољу квалификативности

Jелена Редли, Експликативне номиналне синтагме у семантичком пољу квалификативности, pp. 218 - 231, 2015

АуториЈелена Редли
Година2015
Страна од218
Страна до231

Српска православна црквена општина Лаћарак

Н. Нинковић, Српска православна црквена општина Лаћарак, Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, 2015

АуториНенад Нинковић
Година2015
ИздавачЗавод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица
ISBN978-86-919219-0-3
broj strana231
Тип књигемонографија
Број страна231

Attribut, kvalifikativ subjekta i objekta u francuskom i ekvivalenti u srpskom jeziku

LJ. Vlahović, Attribut, kvalifikativ subjekta i objekta u francuskom i ekvivalenti u srpskom jeziku, Jezici i kulture u vremenu i prostoru , Vol. 4, No. 1, pp. 339 - 349, 2015

АуториЉубица Влаховић
Година2015
ЧасописJezici i kulture u vremenu i prostoru
Волумен4
Број1
Страна од339
Страна до349

La position de la subordonnée (l'échantil) dans les phrases comparatives du français et du serbe

LJ. Vlahović, La position de la subordonnée (l'échantil) dans les phrases comparatives du français et du serbe, Revue du Centre Européen d'Etudes Slaves , No. 4, pp. 20 - 31, 2015

АуториЉубица Влаховић
Година2015
ЧасописRevue du Centre Européen d'Etudes Slaves
Број4
Страна од20
Страна до31

Szövegalkotás életszerű helyzetekben: Pletl Rita: Kulturális mintázatok a tizenévesek szövegműveiben

A. Bajtai, Szövegalkotás életszerű helyzetekben: Pletl Rita: Kulturális mintázatok a tizenévesek szövegműveiben, Létünk, Vol. 3, pp. 155 - 157, 2014

АуториАна Биро
Година2014
ЧасописLétünk
Волумен3
Страна од155
Страна до157

Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije

Dinko Gruhonjić, Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije, Interkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, Vol. 221, No. 8, pp. 14 - 21, Oct, 2014

АуториДинко Грухоњић
Година2014
ЧасописInterkulturalnost: časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije
Волумен221
Број8
Страна од14
Страна до21

The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press

B. Šimunović-Bešlin, The Death of T. G. Masaryk in Serbian Press, pp. 313 - 323, 2014

АуториБиљана Шимуновић-Бешлин
Година2014
Страна од313
Страна до323
Врх стране