Језик, књижевност и култура

Студијски програм 2021
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Модули
Српски језик и књижевност
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности
Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
   Академски назив: Мастер филолог
Српска књижевност и језик
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности
Компаративна књижевност
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности
Мађарски језик и књижевност
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности
Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности
Русински језик и књижевност
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности
Словачки језик и књижевност
   Академски назив: Мастер професор језика и књижевности
Енглески језик и књижевност
   Академски назив: Мастер филолог
Немачки језик и књижевност
   Академски назив: Мастер филолог
Руски језик и књижевност
   Академски назив: Мастер филолог
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Академски назив: Мастер филолог
Италијански језик, књижевност и култура
   Академски назив: Мастер филолог
Шпански језик, књижевност и култура
   Академски назив: Мастер филолог

Врх стране