Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

Стручни назив: Дипломирани филолог

Студијски програм
     Енглески са другом страном филологијом (немачки)
     Енглески са другом страном филологијом (руски)
     Енглески са другом страном филологијом (француски)
      Спецификација предмета

Контакт информације
Секретар Одсека: Оливера Антић Пејчић
Кабинет секретара Одсека: М11
Е-маил: anglisti@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485 38 52

 

Врх стране