Филозофија

Стручни назив: Дипломирани филозоф

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Контакт информације
Шеф Одсека: проф. др Драган Проле
Заменик шефа Одсека: доц. др Уна Поповић
Секретар Одсека: Јелена Тривунић Малешевић
Кабинет секретара Одсека: М11
E-mail: filozofi@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/ 485 3860

Врх стране