Историја

Стручни назив: Дипломирани историчар

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Контакт информације
Шеф катедре: проф. др Иван Јордовић
Заменик шефа: доц. др Борис Стојсковски
Секретар катедре: Јелена Тривунић Малешевић
Кабинет секретара катедре: М11
Е-mail: istorija@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485-3860

Врх стране