Језик, књижевност и култура (2021)

Студијски програм 2021
      Структура студијског програма
Спецификација предмета

Модули
Српски језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Српски језик и књижевност)
Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Српски као нематерњи и страни језик и књижевност)
Српска књижевност и језик
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Српска књижевност и језик)
Компаративна књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Компаративна књижевност)
Мађарски језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Мађарски језик и књиженост)
Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом)
Русински језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Русински језик и књижевност)
Словачки језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Словачки језик и књижевност)
Енглески језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Енглески језик и књижевност)
Немачки језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Немачки језик и књижевност)
Руски језик и књижевност
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Руски језик и књижевност)
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом)
Италијански језик, књижевност и култура
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Италијански језик, књижевност и култура)
Шпански језик, књижевност и култура
   Стручни назив: Дипломирани филолог (Шпански језик, књижевност и култура)

 

Врх стране