Компаративна књижевност са теоријом књижевности

Стручни назив: Дипломирани филолог

Студијски програм 2015
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета


Контакт информације
Шеф Одсека: проф. др Владимир Гвозден
Заменик шефа: проф. др Бојана Стојановић Пантовић
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11
E-mail: komparativna@ff.uns.ac.rs
Телефон: 485 3873

Врх стране